Polityka prywatności

Polityka Prywatności “marvelpc.pl”

1. Informacje ogólne.

1) Podanie przez Klienta (Użytkownika) danych osobowych na stronie internetowej: marvelpc.pl (dalej w tekście “Serwis”), prowadzonej przez: Marvel Personal Consulting Adam Goślinowski, z siedzibą: ul. Łużycka 87, 74-100 Gryfino, (dalej w tekście: “Marvel”), a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu opisanym w niniejszym dokumencie, a w szczególności w celu przekazywania tych danych potencjalnym pracodawcom zagranicznym oraz ewentualnej weryfikacji prawdziwości przekazanych dokumentów i zawartych w nich informacji, a także w celu ich archiwizacji. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie jego zgody,

Prawo dostępu do danych osobowych obejmuje:

a) uzyskanie informacji o:

- celach przetwarzania,

- kategoriach danych osobowych, które przetwarzamy,

- przekazaniu danych odbiorcom w Państwach trzecich,

- źródle pozyskania danych,

- podejmowaniu wobec danych zautomatyzowanych decyzji,

- profilowaniu na podstawie przetwarzanych danych

b) uzyskanie kopii wszystkich danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez Administratora Danych.

2) Administratorem danych osobowych Serwisu (dalej w tekście: “Administrator”) gromadzonych w związku z funkcjonowaniem “Marvel” i serwisu: marvelpc.pl odpowiedzialnym za zapewnienie ich bezpieczeństwa jest: Marvel Personal Consulting Adam Goślinowski, z siedzibą: ul. Łużycka 87, 74-100 Gryfino. REGON: 812097850, NIP:767-146-23-00, z następującymi danymi teleadresowymi: tel. +48 91 88 08 100, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Dane osobowe i informacje o użytkownikach Serwisu gromadzone i przetwarzane są przez Administratora poprzez:

• dobrowolne podawanie informacji przez Klientów w formularzach.

• zapisywanie niektórych informacji w urządzeniach końcowych Użytkowników, to jest technologia “plików cookies” (tzw. „ciasteczka”).

2. Informacje w formularzach.

1) Administrator zbiera i przechowuje informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika Serwisu w formularzu osobowym podpiętym do linku aplikacyjnego każdej oferty pracy, w formularzu rejestacyjnym osoby poszukującej pracy (link “Zarejestruj się”), w zapytania z formularza kontaktowego, oraz po zamównieniu newslettera poprzez naszą stronę internetową

2) Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim, o ile Administrator nie otrzyma na to wyraźnej zgody Użytkownika wyrażonej zaznaczeniem odpowiednich pół zgody po wypełnieniu formularza osobowego w ofercie pracy lub formularza rejestracyjnego.

3) Dane podane w ww formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4) Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. aplikowaniem do oferty pracy, rejestacją osoby poszukującej pracy, zapytaniem z formularza kontaktowego, oraz zamównieniem newslettera poprzez naszą stronę internetową.

5) Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, z którymi Serwis w tym zakresie współpracuje.

6) Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP etc).

3. Informacja o plikach cookies.

1) Serwis korzysta z technologii “plików cookies”.

2) Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają informację o komputerze, nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

• tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

• utrzymanie sesji Użytkownika w Serwisie;

• określanie profilu Użytkownika i rejestrowanie jego preferencji, w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies w każdym czasie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

8) Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności sieci Google, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

9) W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

4. Logi serwera.

1) Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

2) Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

• czas nadejścia zapytania,

• czas wysłania odpowiedzi,

• nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Sklepu nastąpiło przez odnośnik,

• informacje o przeglądarce Użytkownika,

• informacje o adresie IP.

3) Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4) Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

1) Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych I na podstawie wyraźnego obowiązku przewidzianego w przepisach powszechnie obowiązujących

2) Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3) Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1) Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Informujemy jednak, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.

2) W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

• Internet Explorer

    Wybierz polecenie na pasku menu lub przycisk “Narzędzia” > “Opcje internetowe” > karta “Ogólne”.

    W polu „Historia przeglądania” wybierz przycisk „Usuń”

    lub użyj skrótu [Ctrl+Shift+Del].

    Odznacz opcję “Zachowaj dane ulubionych witryn sieci Web”, jeśli webusability.pl masz zapisany w Ulubionych.

    Zaznacz do usunięcia „Tymczasowe pliki internetowe” oraz „Pliki cookie”.

    Kliknij “OK”.

WAŻNE! Internet Explorer wymaga do zupełnego wyczyszczenia plików cookies zamknięcia wszystkich okien przeglądarki i ponownego uruchomienia programu. Jeśli wyczyszczenie plików cookies wg powyższej instrukcji wydaje się nieskuteczne, prosimy zastosować się do porady poniżej:

    Otwórz przeglądarkę IE na pustej stronie – w polu adresu wpisz about:blank [Enter].

    Wybierz polecenie na pasku menu lub przycisk “Narzędzia” > “Opcje internetowe” > karta “Zaawansowane” > przycisk “Resetuj…”

    Zaznacz opcję “Usuń ustawienia osobiste” i kliknij przycisk “Resetuj”.

    Zamknij przeglądarkę.

    Otwórz przeglądarkę na dowolnej stronie głównej.

• Google Chrome

    Kliknij menu Chrome   na pasku narzędzi przeglądarki > “Ustawienia”

    Wybierz pozycję “Ustawienia” > link “Pokaż ustawienie zaawansowane” > “Wyczyść dane przeglądarki”

    lub użyj skrótu [Ctrl+Shift+Del].

    W oknie dialogowym “Wyczyść dane przeglądarki” wybierz “Wyczyść poniższe elementy za okres: od samego początku”, następnie zaznacz opcje:

    – “Opróżnij pamięć podręczną”

    – “Usuń pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek”.

    Naciśnij przycisk “Wyczyść dane przeglądarki”.

• Mozilla Firefox

    Wybierz polecenie na pasku menu “Historia”.

    Wybierz polecenie „Wyczyść historię przeglądania”

    lub użyj skrótu [Ctrl+Shift+Del].

    Wybierz “Okres do wyczyszczenia”: wszystko.

    Na liście szczegółów zaznacz pozycje „Ciasteczka”, „Pamięć podręczna” oraz “Aktywne zalogowania”.

    Naciśnij przycisk „Wyczyść teraz”.

WAŻNE! Jeśli próba nie zakończyła się powodzeniem, zamknij wszystkie okna przeglądarki i ponownie uruchom program.

• Opera

    Wybierz polecenie na pasku menu “Narzędzia”.

    Wybierz polecenie „Wyczyść historię przeglądania”.

    Na liście szczegółów zaznacz pozycje „Usuń wszystkie ciasteczka” oraz „Usuń całą zawartość pamięci podręcznej”.

    Naciśnij przycisk “Usuń”.

• Apple Safari

Windows

    Wybierz przycisk “Ustawienia” > “Resetuj Safari…”

    Zaznacz pozycję,“Usuń wszystkie dane witryn”.

    Naciśnij przycisk “Wyzeruj”.

Mac

    Wybierz opcję Wyzeruj Safari… z menu przeglądarki Safari.

    Zaznacz wszystkie elementy lub wybierz: “Opróżnij pamięć podręczną”, “Usuń wszystkie pliki cookie”, “Usuń zapamiętane nazwy i hasła”.

    Naciśnij przycisk “Wyzeruj”.

• Windows Phone

Internet Explorer

    Uruchom przeglądarkę Internet Explorer.

    Kliknij ikonę  .

    Wybierz polecenie „ustawienia”.

    Kliknij przycisk „usuń historię”.

• Android

Przeglądarka domyślna

    Wybierz przycisk Menu  .

    Wybierz polecenie Ustawienia  > Prywatność i bezpieczeństwo.

    W sekcji  „Pliki cookie” wybierz polecenie „Usuń wszystkie pliki cookie”.

• iOS

Safari

    Kliknij ikonę „Ustawienia”.

    Wybierz pozycję „Safari”.

    Wybierz polecenie „Wymaż pliki cookie i dane”.

7. Zmiana Polityki Prywatności “marvelpc.pl”.

1) Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki techniczne lub technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

2) Aktualny tekst polityki prywatności jest zawsze dostępny pod adresem https://www.marvelpc.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/ w zakładce “Polityka Prywatności i Cookies”.

8. Kontakt.

1) Administrator kontaktuje się z Klientem, korzystając z podanego przez niego e-maila lub numeru telefonu.

2) W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, Administrator jest dostępny dla Klienta pod numerem telefonu +48 91 88 08 100 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych przez Klienta, o ile nie może on lub nie chce zrobić tego samodzielnie, Administrator jest dostępny dla Klienta pod numerem telefonu +48 91 88 08 100 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4) W sprawach opisanych w Polityce Prywatności, Klient może również korespondować z Administratorem na adres: Marvel Personal Consulting Adam Goślinowski, z siedzibą: ul. Łużycka 87, 74-100 Gryfino.

Informacja dotycząca plików cookies:

Informujemy, że w celu optymalizacji treści udostępnianych na naszej stronie oraz dostosowywania wyglądu i treści strony do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisywanych za pośrednictwem plików cookies na Państwa urządzeniach końcowych. Pliki cookies możecie Państwo – jako użytkownicy kontrolować w każdym czasie za pomocą ustawień w Państwa przeglądarce internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony bez zmiany standardowych ustawień Państwa przeglądarki internetowej oznacza, że akceptujecie Państwo stosowanie przez nas plików cookies. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na wykorzystanie przez naszą stronę plików cookies prosimy zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce „Polityka Prywatności”.